Meny Stäng

Uppstartsmöte i Kristianstad

Sex personer runt ett bord.

3-4 september 2018 hölls uppstartsmöte för projektet i Kristianstad. Den första aktiviteten i projektet handlar om att samla in bra exempel på museer eller andra kulturarvsinstitutioner som har bra sociala rum som leder till ökat lärande. Med sociala rum menar vi platser på museet där besökare interagerar aktivt. Det kan vara barn och föräldrar, grupper inom vuxenutbildning, eller besökare som börjar prata med varandra. Denna aktivitet kan ske både på grund av rummets utformning, för att personal interagerar med besökarna eller för att museet har placerat olika saker, ljud, ljus eller annat i rummet. Vår hypotes är att den aktiva kommunikationen med andra många gånger leder till ett djupare eller mer långtgående lärande.Vi kommer under oktober 2018 att påbörja arbetet med att hitta de bästa exemplen i Norge, Sverige och Danmark på detta. Har ni tips om organisationer som har bra aktiviteter kring social interaktion så tipsa oss gärna:

anna.hansen@regionmuseet.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *