Meny Stäng

Projektets resultater er nu samlet i publikationen ”Museet som ett socialt rum och en plats för lärande”

Resultaterne fra projektet ”Increased Learning through Social Spaces” er nu samlet i bogen ”Museet som ett socialt rum och en plats för lärande”. Publikationen giver både gode råd og inspiration til hvordan gode sociale læringsrum kan skabes på museer og til hvordan de kan evalueres. Der er også en introduktion til læringsværktøjet Generic Learning Outcome og til teorier om livslang læring.

Bogen kan gratis downloades: https://nckultur.org/wp-content/uploads/2021/09/Fornvardaren_40.pdf

Der er også muligt at købe et fysisk eksemplar af bogen: https://shop.plakatmuseum.dk/butik/museet-som-ett-socialt-rum-bog/

Bogens forskellige kapitler er her gennemgået:

”Boken inleder med ett teoretiskt kapitel “Livslang læring, sosial læring og museet som ramme for formell, uformell og ikke-formell læring” av Lasse Sonne och Vibeke Kieding Banik, som presenterar hur museet kan ses som en social mötesplats samt olika dimensioner av livslångt lärande. Där introduceras även GLO, det verktyg som vi använder oss av för att utvärdera och närma oss vad en besökare lär sig av museiupplevelsen. Därefter följer kapitlet “Måder at skabe sociale oplevelser og læringsrum på museerne” av Martin Brandt Djupdræt och Anna Hansen som tittar på vilka olika element i ett utställningsrum som kan stimulera lärande. Efteråt kommer kapitlet “Hur kan vi bättre förstå och utvärdera värdet av social interaktion på museer?” av Gustav Wollentz som jämför olika metoder för att utvärdera vilka lärandeprocesser ett social stimulerande rum kan bidra till, och vi har använt oss av semi-strukturerade intervjuer, frågeformulär och observationer. Kapitlet “At tænke det sociale rum ind i udstillingens konceptplan: erfaringer fra Aarhus Fortæller og Besættelsesmuseet i Aarhus” av Martin Brandt Djupdræt följer, som tittar på hur man rent praktiskt kan använda ett fokus på den sociala dimensionen för att planera en utställning. Bokens sista kapitel “Museum og læring i Norge: en undersøkelse av fem formidlingstilbud i Oslo”, skrivit av Vibeke Kieding Banik och Lasse Sonne, visar hur det går att använda GLO och den sociala aspekten för att undersöka olika former av förmedlingsutbud på museer. Boken avslutas med en uppsummerande text skriven av Anna Hansen.”

Fra side 20-21 i bogens indledningskapitel: ”Museet som ett socialt rum och en plats för lärande – en introduktion”

Museet som ett socialt rum och en plats för lärande

”Museet som ett socialt rum och en plats för lärande, Fornvårdaren nr 40”, red. af Gustav Wollentz, Martin Brandt Djupdræt, Anna Hansen, og Lasse Sonne. Jamtli Förlag, Östersund 2021. ISBN: 978-91-7948-246-0

https://nckultur.org/wp-content/uploads/2021/09/Fornvardaren_40.pdf

Projektet Increased Learning through Social Spaces er et samarbejde mellem Regionmuseet Skåne i Kristianstad, Den Gamle By i Aarhus, NCK i Östersund og Universitetet i Sørøst-Norge og er støttet af Nordplus. Projektets mål er at give nordiske museer inspiration til hvordan, at de kan lave bedre sociale læringsrum.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *