Meny Stäng

Hem

En uppslagen bok.

Increased Learning through Social Spaces

I ett allt mer fragmentiserat samhälle är det viktigare än någonsin att det finns sociala rum som uppmuntrar till interaktion och samarbete som stärker banden mellan människor. Museer kan skapa dessa platser, vilka hjälper människor att interagera, ha sociala kontakter och lära sig mer om museets ämnen genom ett interaktivt och engagerande sätt att lära sig på. Projektet Increased Learning Through Social Spaces kommer att utveckla en kurs för dem som arbetar med vuxnas lärande, både inom formellet och informellt lärande. Kursen kommer att ta upp hur man skapar, använder och utvärderar sociala rum på museer. För att skapa kursen kommer vi att undersöka existerande exempel av hur man bäst arbetar på detta sätt och vi kommer att genomföra pilotstudier för att testa olika metoder och grepp för att finna de effektivaste sätten att använda sociala rum för lärande.

I projektet medverkar parter från Sverige, Norge och Danmark. Projektet leds av Stiftelsen Regionmuseet i Skåne