Meny Stäng

Projektet presenterades internationellt

I september 2019 genomfördes konferensen “Museum Ideas – Museums Challenge the Status Quo” i London. Konferensen samlar drygt hundra deltagare från mer än 20 länder i ett format som uppmuntrar till diskussioner och kommentarer. På denna konferens presenterade Anna Hansen från Regionmuseet Kristianstad och Martin Brandt Djupdræt från Den Gamle By projektet. En del av presentationen rörde de element vi identifierat som viktiga delar i att skapa social interaktion: Nostalgi/igenkänning, Överraskning, Föremål, Samarbetsaktiviteter, Aktiviteter där en person gör något och andra är delaktiga genom att se på, spel/tävlingsmoment eller interaktion med personal. Presentationen byggde också på exempel som projektet samlat in under den första fasen med några internationella exempel som tillägg, för att kunna visa på att dessa element återfinns i många olika former i olika länder. Det var många som visade intresse för presentationen och fann den intressant, så det var ett bra sätt att nå ut med projektet på en internationell nivå.

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *